https://www.youtube.com/channel/UCXhcPwSIuaKF77v-g2fRWQQ

Liên hệ mua bán auto Phong Thần. Tiền và đồ trong game..
Giá thì inbox https://www.facebook.com/hoangkhanh0978389828
Hoặc
https://www.facebook.com/hieu0886543345

Bản AutoPro có đầy đủ các chức năng PK Vip đệ tử Dị Nhân tự bắn, Đạo Sĩ bắn xa và dồn damge .
Phím tắt trong game là Ctrl Z .
- Thêm lựa chọn khi Chết ở Tabs Hỗ trợ (trước đây là Tabs Đăng ký):
. Nằm im
. Về thành
. Thế mạng
. Phục sinh
- Có thay đổi tên các Tabs:
+ Đăng ký đổi thành Hỗ trợ.
+ Phụ trợ đổi thành Phụ để đỡ nhầm lẫn.
- Sắp tới Auto sẽ có thêm chức năng và sắp xếp lại các Tabs cho hợp lý.

Xem các tin khác ...

PT3Pro

Bản này có đầy đủ các chức năng PK Vip đệ tử Dị Nhân tự bắn, Đạo Sĩ bắn xa và dồn damge . Phím tắt trong game là Ctrl Z . Và đang được phát triển thêm . Đang được bán bởi anh Hòa và anh Khánh.

Liên hệ Đăng ký sử dụng

PT3Pro

PT3Lite

So với bản Pro, bản này không có chức năng PK Vip đánh bằng Ctrl+Z.
Đang được bán bởi anh Hòa và anh Khánh.

Liên hệ Đăng ký sử dụng

PT3Lite

Fix_Auto

File này hỗ trợ Auto fix các lỗi run time erro 713... thiếu files dll. Tải miễn phí bên dưới.

Fix_Auto

PT3

Đây là bản Auto cũ trên trubatgioi.net, hiện đã ngừng kinh doanh.