https://drive.google.com/file/d/1FgqTn95P-TTDHt9TRd6JGxGL9390J2i4/view?usp=sharing

Fix lỗi PT3pro số "6" làm văng Auto và Login bị mất cấu hình.

Tự động login (bản pro), cải thiện giao diện mới.


Xem các tin khác ...

PT3Pro

Bản này có đầy đủ các chức năng PK Vip đệ tử Dị Nhân tự bắn, Đạo Sĩ bắn xa và dồn damge . đánh xa, đứng tại chỗ đánh. Và đang được phát triển thêm . Đang được bán bởi anh Hòa và anh Khánh.

Liên hệ Đăng ký sử dụng

PT3Pro

PT3Lite

So với bản Pro, bản này không có chức năng PK Vip đánh xa, đứng tại chỗ đánh, và nhiều chức năng hay đang phát triển.
Đang được bán bởi anh Hòa và anh Khánh.

Liên hệ Đăng ký sử dụng

PT3Lite

Fix_Auto

File này hỗ trợ Auto fix các lỗi run time erro 713... thiếu files dll. Tải miễn phí bên dưới.

Fix_Auto

PT3

Đây là bản Auto cũ trên trubatgioi.net, hiện đã ngừng kinh doanh.