https://www.youtube.com/channel/UCXhcPwSIuaKF77v-g2fRWQQ

Liên hệ mua bán auto Phong Thần. Tiền và đồ trong game..
Giá thì inbox https://www.facebook.com/hoangkhanh0978389828
Hoặc
https://www.facebook.com/hieu0886543345

Bản AutoPro có đầy đủ các chức năng PK Vip đệ tử Dị Nhân tự bắn, Đạo Sĩ bắn xa và dồn damge .
Phím tắt trong game là Ctrl Z .
- Thêm lựa chọn khi Chết ở Tabs Hỗ trợ (trước đây là Tabs Đăng ký):
. Nằm im
. Về thành
. Thế mạng
. Phục sinh
- Có thay đổi tên các Tabs:
+ Đăng ký đổi thành Hỗ trợ.
+ Phụ trợ đổi thành Phụ để đỡ nhầm lẫn.
- Sắp tới Auto sẽ có thêm chức năng và sắp xếp lại các Tabs cho hợp lý.

File script tạo với đuôi .txt và để trong thư mục Script của Auto PTFull

***** Cấu trúc File:
Dòng đầu tiên là số lần lập lại script -- lập mãi không ngừng để bằng 0 hoặc để 1 là làm 1 lần.

dòng số hai là để số lần Script sẽ thực hiện sau đó là các lệnh script và tham số.
* Cách ghi lệnh :

-1,n : nhảy đến lệnh thứ n
0,x,y,delay : Di chuyển tới tọa độ x,y; thời gian ngừng là delay (không lặp = 0)

1,x,y,delay : Click chuot tai toa do x,y; thời gian ngừng là delay (không lặp = 0)

2,NPCname,range,delay,flag : nói chuyện với NPCname với khoảng cách là range; thời gian ngừng là delay

3,index,delay : chọn button hoặc menu thứ index (bắt đầu là 0); thời gian ngừng là delay

4,script,delay: chạy lệnh script của game; thời gian ngừng là delay

5,Name,n,delay,flag : mua vậy phẩm tên Name, số lượng là n (cộng thêm trong hành trang của mình nữa); thời gian ngừng là delay

6,Name,delay,flag: sử dụng vật phẩm tên Name

7,delay,flag: nhặt đồ ở gần nhất

Thời gian chờ nhỏ nhất là 20, tính theo đơn vị 1/1000s. VD: 100 = 100/1000s = 0.1s
delay: là thời gian ngừng sau khi thực hiện lệnh.

flag: được dùng khi không tìm thấy NPC hoặc vật phẩm : nếu để = 0 thì bỏ qua làm tiếp, nếu để = 1 thì đứng lại đén khi nào tìm thấy mới thôi.

Các bước cài đặt auto game phong thần :

Chạy được trên win xp2, win 7 ultimate trở lên ( phiên bản tiếng Anh “ English (united state)”).

Không chạy được trên win phiên bản tiếng việt Vietnamese.

Kiểm tra ở mục control panel và vào region language (nếu được đổi hết thành English (united state) và local đổi thành united state).

Trong region language vào mục administrative ,vào tiếp copy setting đánh đấu 2 dòng dưới để chuyển sang tiếng Anh nếu đang ở tiếng việt. nói chung là phải 100% tiếng anh.

Bước 1 : down file fix auto và file auto mà mình cần mua về.

Bước 2 : cài đặt file fix auto, Khi cài nó hỏi thì chọn ignore bỏ qua rùi finísh là xong

Bước 3 : set properties cho file chạy auto về win xp2. (chuột phải vào file chạy auto chọn properties, chọn tiếp compatibility, đánh dấu 2 mục run admin trên bảng compatibility và đổi windown xp service park 3 thành windown xp service park 2)

Bước 4 : chạy được auto.

camchuot.com

Tìm kiếm

Side Widget Well

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore, perspiciatis adipisci accusamus laudantium odit aliquam repellat tempore quos aspernatur vero.