Liên hệ mua bán auto Phòng Thần. Tiền và đồ trong game..
Giá thì inbox https://www.facebook.com/hoangkhanh0978389828
Hoặc
https://www.facebook.com/hieu0886543345

Bản AutoPro có đầy đủ các chức năng PK Vip đệ tử Dị Nhân tự bắn, Đạo Sĩ bắn xa và dồn damge .
Phím tắt trong game là Ctrl Z .
- Thêm lựa chọn khi Chết ở Tabs Hỗ trợ (trước đây là Tabs Đăng ký):
. Nằm im
. Về thành
. Thế mạng
. Phục sinh
- Có thay đổi tên các Tabs:
+ Đăng ký đổi thành Hỗ trợ.
+ Phụ trợ đổi thành Phụ để đỡ nhầm lẫn.
- Sắp tới Auto sẽ có thêm chức năng và sắp xếp lại các Tabs cho hợp lý.

Hiện nay mình không kinh doanh auto bang nữa nha, nên anh em nào muốn làm auto cho Team đi Quần Anh Hội thì lấy mã auto theo nhân vật cả team rùi gửi qua cho bên mình làm nhé. Giá thì inbox messenger của https://www.facebook.com/vuthanh.hoa.14 hoặc của https://www.facebook.com/hoangkhanh0978389828
Hoặc
https://www.facebook.com/hieu0886543345

Fix lỗi Auto không chạy khi không nhận ổ cứng.
Một số trường hợp chạy qua mạng LAN mà máy tính không có HDD thì sẽ phát sinh lỗi. Hiện tại Auto đã được fix lỗi này, vẫn chạy bình thường ở tiệm net hoặc máy không có ổ cứng.

File script tạo với đuôi .txt và để trong thư mục Script của Auto PTFull

***** Cấu trúc File:
Dòng đầu tiên là số lần lập lại script -- lập mãi không ngừng để bằng 0 hoặc để 1 là làm 1 lần.

dòng số hai là để số lần Script sẽ thực hiện sau đó là các lệnh script và tham số.
* Cách ghi lệnh :

-1,n : nhảy đến lệnh thứ n
0,x,y,delay : Di chuyển tới tọa độ x,y; thời gian ngừng là delay (không lặp = 0)

1,x,y,delay : Click chuot tai toa do x,y; thời gian ngừng là delay (không lặp = 0)

2,NPCname,range,delay,flag : nói chuyện với NPCname với khoảng cách là range; thời gian ngừng là delay

3,index,delay : chọn button hoặc menu thứ index (bắt đầu là 0); thời gian ngừng là delay

4,script,delay: chạy lệnh script của game; thời gian ngừng là delay

5,Name,n,delay,flag : mua vậy phẩm tên Name, số lượng là n (cộng thêm trong hành trang của mình nữa); thời gian ngừng là delay

6,Name,delay,flag: sử dụng vật phẩm tên Name

7,delay,flag: nhặt đồ ở gần nhất

Thời gian chờ nhỏ nhất là 20, tính theo đơn vị 1/1000s. VD: 100 = 100/1000s = 0.1s
delay: là thời gian ngừng sau khi thực hiện lệnh.

flag: được dùng khi không tìm thấy NPC hoặc vật phẩm : nếu để = 0 thì bỏ qua làm tiếp, nếu để = 1 thì đứng lại đén khi nào tìm thấy mới thôi.

Tìm kiếm

Side Widget Well

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore, perspiciatis adipisci accusamus laudantium odit aliquam repellat tempore quos aspernatur vero.