Lỗi LIC HDD: Auto không hiện tên nhân vật

Hay xảy ra trường hợp auto không nhận LIC HDD, LIC nhân vật vẫn bình thường.

Lỗi này do các máy tính chạy 64bit chặn quyền truy cập HDD. Cần thiết lập quyền admin cho Auto để lấy được thông tin HDD.

Có thể kiểm tra Tab "Đăng ký". Ví dụ ở hình bên cạnh, ô "Thông tin đăng ký" hiện lên serie HDD bình thường. Máy bị lỗi thì ô này sẽ trống.

Ngoài ra còn các lý do khác như: chưa có LIC hoặc LIC hết hạn (xem Danh sách LIC), chưa đăng nhập, ... Xem cách fix lỗi bên dưới hoặc cách 2 ở đây

Fix lỗi LIC HDD: Chạy auto với quyền admin

Cách này thực hiện mỗi khi chạy auto.

Click chuột phải vào file chạy *.exe, chọn Run as adminnistrator.

Sau đó kiểm tra Tab "Đăng ký" để xem đã có thông tin HDD chưa. Hoặc tên nhân vật đã hiện lên là auto chạy bình thường.

Xem cách 2

Fix lỗi LIC HDD: Đặt auto luôn ở chế độ Admin

Cách này chỉ thiết lập 1 lần. Chú ý: khi copy auto update bản mới cần làm lại cách này.

Click chuột phải vào file chạy *.exe, chọn Properties, chuyển sang Tab "Compatibility", tick chọn vào dòng phía dưới "Run this program as un administrator", nhấn OK để hoàn tất.

Sau đó kiểm tra Tab "Đăng ký" để xem đã có thông tin HDD chưa. Hoặc tên nhân vật đã hiện lên là auto chạy bình thường.

[Cơ bản] Bơm máu, mana, HTP, ...

Đặt thuốc, hồi thành phù vào các ô từ 1 ÷ 4. Riêng ô số 3 có thể đặt máu hoặc mana, nhấn vào ô màu trắng (HP) để chuyển đổi chế độ bơm HP/MP. Đặt lượng máu/mana giới hạn để bơm (3 ô số 0), thời gian giữa các lần bơm theo ms (1/1000s)

Điều kiện sử dụng hồi thành:

- Khi sinh lực, nội lực, độ bền đồ mặc dưới mức ghi trong ô bên cạnh.

- Hoặc hết các bình thuốc mang theo.

- Hoặc khi hành trang quá số món, hay vác quá sức nặng (2 ô cuối cùng).

[Đánh] thiết lập các thông số pk hoặc train quái.

+ Phạm vi tìm: là phạm vi tìm kiếm quái, trong màn hình đặt khoảng 500, xa hơn 800, 1000, ...

+ Giới hạn tầm đánh: đây chính là tầm đánh của skill, nếu giá trị này lớn hơn sẽ lấy theo tầm đánh của skill, tùy chọn này dùng để đánh cận chiến, đặt giá trị nhỏ hơn skill (50, 100, ...)

+ Đánh truy sát: là đuổi theo mục tiêu đến khi mất dấu, không đánh mục tiêu khác dù cho khoảng cách gần hơn.

+ Cắm chuột quanh điểm: là phạm vi di chuyển để tìm quái.

+ Theo sau: chọn tên theo sau, khoảng cách giữ theo sau

+ Hết người/quái ...: khi hết người hoặc quái, sẽ chuyển qua tìm tiếp mục tiêu quái/người. Tùy chọn này kết hợp với ở trên giống như ưu tiên đánh người/quái xong đánh quái/người.

[Buff] Thiết lập các skill buff, hỗ trợ.

+ Buff Đạo sỹ: Nhập thời gian buff theo ms (1/1000s).

+ Buff Dị nhân: chọn đệ để gọi. Bổ tâm chú được sử dụng chung cho Char và Đệ.

+ Đánh nhiều skill: chọn skill để thêm vào list. Muốn bỏ skill nhấn dbclick chuột. Delay là thời gian dừng giữa mỗi skill, thường để là 100.

+ Chuyển Skill: có 8 phím tắt, gán phím tắt cho skill trong game rồi mở auto chọn phím tắt và đặt thời gian chờ (ms) cho mỗi phím tắt, sau thời gian này sẽ chuyển sang phím tiếp theo.

+ Lệnh tắt đánh nhanh: gán phím tắt cho skill tấn công rồi vào auto chọn phím tắt. Khi sử dụng trong game: bấm phím tắt đã đặt để xuất chiêu. Dùng trong pk rất hiệu quả

[Lụm đồ] Phần này có lẽ không cần hướng dẫn nhiều.

+ Khoảng cách nhặt: là khoảng cách tìm đồ để nhặt, để quá lớn sẽ ảnh hưởng quá trình xuất chiêu. Thông thường để 350 là vừa tầm.

+ Danh sách trừ (không nhặt): nhập theo tên, chọn từ list hoặc gõ trực tiếp, dùng bảng mã TCVN3.

[Bán hàng] để rao hàng và tự động trả lời.

+ Tự rao hàng: chọn tự rao và nhập nội dung vào ô trống. Chọn các kênh muốn rao, thời gian chờ giữa các lần rao theo giây (s).

+ Tự trả lời: thiết lập câu trả lời tự động, có kèm ký hiệu icon.

[Kịch bản] Auto chạy theo các kịch bản xây dựng sẵn hoặc tự xây dựng.

+ Tìm đường: chọn NPC và Nơi cần đến để tự chạy.

+ Đại phu: phần này được sử dụng khi cắm chuột.

+ Kịch bản tự động: đây là chức năng mới của auto, chạy tự động các kịch bản có sẵn từ các file chứa trong folder "Script".

Cách tạo file "script" xem trong các file kèm theo auto. (chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết sau).

[Đăng ký] đây là phần quan trọng để sử dụng được auto.

+ Thoát game - Tắt máy: phần này có lẽ không cần hướng dẫn.

+ Thông tin đăng ký: dùng để lấy thông tin cung cấp cho người quản lý để tạo LIC sử dụng auto.

- Theo máy (ổ cứng): nếu không hiện thông tin thì xem cách xử lý lỗi.

- Theo nhân vật và Theo lãnh địa: click chọn vào nhân vật ở list trên thì mới hiện ra thông tin.

+ Danh sách LIC: hiện các LIC đang có trong folder "Licenses".