PTpro3 được thêm chức năng lấy LIC theo phần cứng, dành cho máy nào không lấy được HDD.

PT3lite:
- Thêm tính năng tìm đường như bản pro.
PT3pro:
- Fix lỗi theo sau khi đang đánh quái.
- Fix lỗi ko quay lại điểm đang đánh.

Xem các tin khác ...

Fix_Auto

File này hỗ trợ Auto fix các lỗi run time erro 713... thiếu files dll. Tải miễn phí bên dưới.

Liên hệ Đăng ký sử dụng

Fix_Auto

PT3Pro

Bản này có đầy đủ các chức năng Login, PK Vip đệ tử Dị Nhân tự bắn, Đạo Sĩ bắn xa và dồn damge, đánh xa, đứng tại chỗ đánh. Và đang được phát triển thêm.
Sau khi tải về máy các bạn giải nén pass là: 123

Liên hệ Đăng ký sử dụng

PT3Pro

PT3Lite

So với bản Pro, bản này không có chức năng PK Vip đánh xa, đứng tại chỗ đánh, và nhiều chức năng hay đang phát triển.

Sau khi tải về máy các bạn giải nén pass là: 123

Liên hệ Đăng ký sử dụng

PT3Lite

PT3

Đây là bản Auto cũ trên trubatgioi.net, hiện đã ngừng hoạt động.

Liên hệ Đăng ký sử dụng